Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Gemeentefonds

De koppeling van de uitkering uit het gemeentefonds is  niet meer gebaseerd op de netto gecorrigeerde rijksuitgaven maar over de gehele rijksbegroting. Mede door de plannen van het kabinet Rutte III en de doorrekening daarvan neemt de algemene uitkering fors toe. Echter, een lagere stijging van de loon- en prijscompensatie en de onderuitputting in de realisatie van de rijksbegroting kan (grote) gevolgen hebben voor de uitkering.

De (sterk) fluctuerende uitkering uit het gemeentefonds kan financiële gevolgen hebben voor het meerjarenperspectief, mede gelet op de gevolgen van de uitvoering van en de bijdrage in de onderwerpen zoals deze zijn opgenomen in het Interbestuurlijk programma (IBP). In 2018 was er een forse onderuitputting van de rijksbegroting waardoor de uitkering uit het gemeentefonds voor 2019 met ruim €280.000. Ook in 2019 wordt een onderuitputting van de rijksbegroting niet uitgesloten.

Tabel financieel

financieel risico

kans in %

risico in euro's 

€ 250.000

75%

€ 187.500