Begroting 2020

Verloop reserves en voorzieningen 2019 - 2023

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Naam reserve

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (31-12)

Algemene reserve

8.199

1.275

2.398

7.076

578

6.499

863

5.636

77

5.559

38

5.522

Reserve woningbedrijf

14.173

1.729

15.902

483

16.385

799

17.184

886

18.070

933

19.003

Reserve grondbedrijf

3.088

266

3.353

3.353

3.353

3.353

3.353

Totaal algemene reserves

25.459

3.270

2.398

26.332

483

578

26.237

799

863

26.174

886

77

26.983

933

38

27.878

Bestemmingsreserves:

Reserve stads- en dorpsvernieuwing

171

171

171

171

171

171

Reserve rekeningsresultaat

12

12

12

12

12

12

Reserve bevordering vitaal platteland

927

300

627

100

527

527

527

527

Reserve bovenwijkse voorzieningen

1.221

300

921

921

921

921

921

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

200

200

Reserve bootoverhaal De Burghtlanden

100

100

100

100

100

100

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen

1.319

1.319

1.319

1.319

1.319

1.319

Reserve deelfonds sociaal domein

3.312

863

1.519

2.656

637

1.433

1.859

658

1.493

1.024

400

1.498

-74

1.103

-1.178

Reserve SSC De Som

350

196

154

154

Reserve Kindcentrum Avenhorn

12.550

107

12.443

5.461

6.983

6.982

1

1

1

Reserve digitale transformatie De som

Totaal bestemmingsreserves

19.850

1.175

2.622

18.403

637

7.148

11.892

658

8.475

4.075

400

1.498

2.977

1.103

1.873

Totaal reserves

45.308

4.446

5.019

44.735

1.120

7.726

38.129

1.457

9.338

30.249

1.286

1.575

29.959

933

1.141

29.751

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Naam voorziening

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (1-1)

baten

lasten

saldo (31-12)

Voorzieningen:

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

237

25

15

246

25

15

256

25

15

266

25

15

276

25

15

286

Voorziening APPA gewezen wethouder

119

12

107

45

12

140

45

12

173

45

12

206

45

12

239

Voorziening APPA penioenverplichtingen

208

45

253

253

253

253

253

Voorziening APPA penioenverplichtingen

31

31

31

31

31

31

Voorziening dubieuze debiteuren Soza

388

388

388

388

388

388

Voorziening bibliotheek

9

9

9

18

9

27

9

36

9

45

Voorziening peuterspeelzaal

10

10

10

21

10

31

10

41

10

52

Voorzieningen woningbedrijf

94

6

100

6

106

6

112

6

118

6

124

Voorziening grondexploitaties

251

251

251

251

251

251

Voorziening onderhoud gebouwen

1.783

236

334

1.685

236

652

1.269

236

293

1.212

236

445

1.003

236

312

927

Voorziening kosten Dorpsstraat

167

167

167

167

167

167

Voorziening openbare verlichting

825

805

20

20

20

20

20

Voorziening openbaar groen

33

205

149

88

205

195

97

205

285

17

205

229

-8

205

254

-58

Voorziening wijksteunpunt spierdijk

60

60

60

60

60

60

Voorzieningen riolering

10.570

263

10.307

263

10.044

263

9.781

263

9.519

263

9.256

Voorziening onderhoud wegen

586

819

793

612

819

814

617

819

805

630

819

805

644

819

805

658

Voorziening dub.debiteuren alg.dienst

105

105

105

105

105

105

Voorziening achterstallig onderhoud bruggen

134

134

134

134

134

134

Totaal voorzieningen

15.590

1.354

2.371

14.574

1.354

1.951

13.977

1.354

1.672

13.659

1.354

1.768

13.244

1.354

1.661

12.938

Totaal reserves en voorzieningen

60.899

5.800

7.390

59.308

2.474

9.677

52.106

2.811

11.010

43.907

2.640

3.343

43.204

2.287

2.802

42.689

ga terug