Begroting 2020

Amendementen en motie

In de raadsvergadering van 4 november 2019 is er 1 motie aangenomen:

ga terug