Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Wat willen we bereiken 2020

  1. Verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving: Wij zetten in op een beter leefmilieu en een duurzame kwaliteit en beheer van de openbare inrichting. Een gemeente met ruimtelijke kwaliteit door een afgewogen verdeling van groen, water, bebouwing en infrastructuur. Een duurzame gemeente, die toekomstwaarde creëert voor bewoners en bedrijven.
  2. Uitvoering geven aan uitvoeringsplannen ‘Ondernemend Koggenland’ en ‘aantrekkelijk recreëren en verblijven’ als onderdeel van de kadervisie: De regio Westfriesland werkt samen aan de bevordering van het toerisme en in het bijzonder promotie en marketing. Samen optrekken is belangrijk, onder andere om meer toeristen naar Westfriesland te brengen. We zijn aangesloten bij 'Holland boven Amsterdam' waarin wordt samen gewerkt  aan de gebiedspromotie van Noord-Holland Noord. Daarnaast is Koggenland deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland welke de belangen behartigt van openluchtrecreatie, natuur en landschap.

Beleidsvelden

bedragen x € 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 22.272

32,2 %

Baten

€ 15.377

22,3 %

ga terug