Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Invoering van de omgevingswet

Invoering van de Omgevingswet brengt (veel) onzekerheden met zich mee aangaande de implementatie hiervan. Dit kan leiden tot aanvullende investeringen om kosten te dekken.

Het vast te stellen krediet blijkt onvoldoende, er is aanvullend  krediet nodig. Beheersmaatregel: implementatie wordt jaarlijks gemonitord. Indien de verwachting is dat een aanvulling nodig is zal de raad hierover worden geïnformeerd en of een aanvullend krediet worden aangevraagd.

Tabel financieel

financieel risico

kans in %

risico in euro's 

€ 250.000

50%

€ 125.000