Begroting 2020

Duurzaam Koggenland

Ook op lange termijn moeten mensen prettig kunnen wonen en leven in onze gemeente. Dit is in al ons denken en doen terug te vinden. Centraal hierin staat dat huidige ontwikkelingen het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien niet in gevaar mogen brengen. Samenwerking is daarom van groot belang. Overheden, ondernemers en particulieren gaan samen de uitdaging aan en helpen elkaar bij deze opgave. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en inspireren inwoners en organisaties op het gebied van duurzaamheid.

De komende periode willen we in de gemeenteraad gezamenlijk de lange termijn ambitie van Koggenland op het gebied van duurzaamheid bepalen. Dat geeft houvast om in samenwerking met inwoners, ondernemers en regiopartners concrete stappen te maken richting een Duurzaam Koggenland.

De activiteiten die we uitvoeren m.b.t. dit thema vindt u terug in het programma Wonen & Ondernemen. Dit is tevens een van de onderwerpen uit de raadsbrede strategische agenda.

ga terug