Begroting 2020

Vrije dekkingsmiddelen

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

Taakveld

2018

2019*

2020

2021

2022

2023

Treasury

151

219

170

170

170

170

OZB woningen

1.917

1.905

1.940

1.965

1.965

1.965

OZB niet-woningen

767

741

740

750

750

750

Belastingen overig

129

125

95

95

95

95

Algemene uitkering**

24.864

26.590

27.736

27.871

27.767

28.092

Overige baten en lasten

-

150

45

45

45

45

Totaal

27.828

29.729

30.725

30.895

30.791

31.116

* na wijziging

** inclusief sociaal domein en exclusief taakstellende gelden

ga terug