Begroting 2020

Een Koggenland waar iedereen meetelt en meedoet

Hoe aantrekkelijk is Koggenland om te wonen en te werken? Hoe groot is het saamhorigheidsgevoel? In ons werk vragen wij ons telkens af wat wij eraan kunnen doen om dit te verbeteren. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zoveel mogelijk zelfstandig en waar nodig met onze hulp. Inwoners en organisaties kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. Wat een inwoner nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven, staat centraal. Wij streven ernaar effectief, laagdrempelig en bereikbaar te zijn voor iedereen. Met een goede actieve communicatie, prettige samenwerking én oprechte  betrokkenheid.

De activiteiten die we uitvoeren m.b.t. dit thema vindt u terug in het programma Welzijn & Zorg

ga terug