Begroting 2020

Toevoegingen en onttrekkingen aan / van reserves

(x € 1.000)

Rekening 2018

Primaire begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Primaire begroting 2020

Programma/beleidsveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Dienstverlening en bestuur:

algemeen bestuur

52

52

115

115

135

135

25

25

bedrijfsvoering

156

156

510

510

710

710

387

387

burgerzaken

dekkingsmiddelen

300

300

1.076

1.076

100

100

openbare orde ca.

10

10

15

15

0

totaal programma

0

208

208

0

935

935

0

1.936

1.936

0

512

512

Welzijn en Zorg:

inkomensvoorzieningen

34

46

12

Jeugd 0 - 23 jaar

47

1.938

1.890

986

986

593

1.136

543

6.454

6.454

kunst, cultuur ca.

sport, recreatie ca.

121

121

29

29

127

127

13

13

zorg en voorzieningen

508

29

-479

651

326

-325

651

326

-325

637

440

-197

totaal programma

589

2.134

1.544

651

1.341

690

1.244

1.589

345

637

6.907

6.270

Wonen en Ondernemen:

omgevingstaken

70

24

-46

796

796

950

950

307

307

grondbedrijf

13

-13

0

0

woningbedrijf

528

-528

486

42

-445

483

-483

openbare ruimte

6

135

129

500

500

805

510

-295

0

economie en toerisme

0

totaal programma

89

159

70

528

1.296

768

1.291

1.502

210

483

307

-176

Totaal programma's

678

2.500

1.823

1.179

3.572

2.393

2.535

5.027

2.491

1.120

7.726

6.606

ga terug