Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

BUIG, WSW en re-integratie

Budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en het budget voor re-integratie en wet sociale werkvoorziening (WSW) vanuit de integratie sociaal domein zouden ontoereikend kunnen zijn. Het financiële risico bij de BUIG is groter dan bij de re-integratieuitkeringen. Dit komt omdat de BUIG een open einde-regeling is en de re-integratiebudgetten kaderstellend zijn.

Als er door de inwoners een groter beroep op de inkomensvoorzieningen wordt gedaan, kan het budget niet toereikend zijn. De budgetten worden door WerkSaam Westfriesland per gemeente afgerekend.

Tabel financieel

financieel risico

kans in %

risico in euro's 

€ 300.000

75%

€ 225.000