Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Decentralisatie Wmo (integratie-uitkering)

Op basis van het verdeelmodel ontvangen we de integratie-uitkering sociaal domein 2018 voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp. Op basis van de uitgaven voorgaande jaren blijken deze ontvangsten niet toereikend te zijn. De mogelijkheid bestaat dat de ontoereikendheid stijgt.

Er is sprake  van een open-eind-regeling waardoor het mogelijk is dat de integratie-uitkering sociaal domein de komende jaren ontoereikend zal zijn. De gemeente kan echter geen cliënten stop afkondigen.

Tabel financieel

financieel risico

kans in %

risico in euro's 

€ 500.000

50%

€ 250.000