Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Relatie kengetallen en financiële positie

De kengetallen drukken de financiële positie uit in percentages over de afgelopen drie jaar en de komende vier jaar. Uit de kengetallen kan worden opgemaakt, dat de financiële positie van de gemeente goed te noemen is.