Begroting 2020

Aanbiedingsbrief

Met de aanbiedingsbrief Programmabegroting 2020 biedt het college van burgemeester en wethouders deze Programmabegroting aan de gemeenteraad.

Nota van aanbieding Programmabegroting 2020 (pdf, 196 KB)

In deze aanbiedingsbrief (raadsvoorstel) informeert het college de gemeenteraad op hoofdlijnen over de plannen voor 2020 én over de financiële stand van zaken.
Ook bevat de aanbiedingsbrief de voorstellen waarover het college een besluit van de gemeenteraad vraagt.

ga terug