Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Berekening weerstandsvermogen

 

Beschikbare

Ratio weerstandsvermogen =

weerstandscapaciteit

€ 29.764.069

=

14

Benodigde

€ 2.142.849

weerstandscapaciteit

Tabel ratio weerstandsvermogen

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

uitstekend

B

1,4 - 2.0

ruim voldoende

C

1,0 - 1,4

voldoende

D

0,8 - 1,0

matig

E

0,6 - 0,8

onvoldoende

F

< 0,6

ruim onvoldoende

Het beschikbare weerstandsvermogen in 2020 is uitstekend om het bedrag van de risico's op te vangen. Er is voldoende beschikbare capaciteit om de financiële risico's af te dekken als deze risico's zich zouden voor doen.