Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Renterisico en financieringsbehoefte

De afgelopen jaren is de rente op de geld- en kapitaalmarkt historisch laag. Ondanks de aantrekkende economie is de stijging  van de rente uitgebleven. In de begroting houden we wel rekening met een beperkte stijging van de rente. Het is echter mogelijk dat de rente meer stijgt dan we als uitgangspunt hebben aangenomen. Ook neemt de financieringsbehoefte van de gemeente toe door de hoge investeringen in o.a. het Kindcentrum in Avenhorn (ruim € 16 miljoen).

Een grotere stijging van het rentepercentage heeft tot  gevolg dat we meer rente moeten betalen dan begroot. Dit heeft gevolgen voor de financiële ruimte in de begroting.

Tabel financieel

financieel risico

kans in %

risico in euro's 

€ 100.000

50%

€ 50.000