Begroting 2020

Verbetering dienstverlening

De samenleving verandert voortdurend, de manier waarop wij als gemeente onze dienstverlening vormgeven verandert steeds mee. De digitalisering neemt toe en onze rol verandert. De gemeente wordt steeds meer een expertisecentrum waar wij inwoners en ondernemers adviseren in complexe situaties. Wij werken verder aan verbetering van onze fysieke en digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers door hen te betrekken bij het vormgeven, de monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. Zo verbeteren wij onze dienstverlening met als doel   toegankelijker, slagvaardiger en zorgvuldiger te worden. Intern werken we hieraan door aandacht te houden voor onze houding, manier van communiceren en het ontwikkelen van competenties.

De activiteiten die we uitvoeren m.b.t. dit thema vindt u terug in het programma Dienstverlening & Bestuur

ga terug