Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inkoop 2020

Nieuwe inkoopsystematiek die vanaf 2020 resultaatgericht gefinancierd en gestuurd zal worden heeft als risico dat zorgaanbieders nog niet volledig toegerust zijn om in en met de nieuwe wijze te kunnen opereren. Onduidelijkheid voor inwoners en Zorgteam Koggenland zou een gevolg kunnen zijn.

Daarbij is er ook een financieel risico voor zowel zorgaanbieders als gemeente, dit heeft betrekking op de tarieven en arrangementen. In 2020 zal blijken of vaststelling van tarieven en definitie van arrangementen voor de zorgaanbieders juist en voldoende zijn.

Ook bestaat het risico dat zorgaanbieders inschrijven op een té hoge intensiteit binnen het arrangement waardoor de kosten zullen toenemen. Omdat de tarieven en arrangementen zijn gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2017 en 2018 is er een risico dat 2020 zal afwijken van de historische cijfers. Het aantal zorgaanvragen van 2020 is immers nog niet bekend en wordt gedurende het jaar 2020 duidelijk.

Mogelijk zou niet de juiste zorg op de juiste tijd aan de inwoner kunnen worden geleverd. Om dit te voorkomen worden de aanbieders optimaal betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe afspraken. Ook gedurende 2020 zal er een optimale monitoring en afstemming plaats vinden.

Zorgaanbieders zouden in financiële problemen kunnen komen. Faillissement zou een gevolg kunnen zijn waarbij zorgcontinuïteit in gevaar zou kunnen komen. Om dit bij te sturen bestaat de mogelijkheid om gedurende het jaar de tarieven bij te stellen. Ook hier wordt er intensief gemonitord en afgestemd met elkaar.

De mogelijke toename van zorgaanvragen zal een grotere capaciteit vragen van het Zorgteam Koggenland en daarnaast meer zorgbudget vragen. Omdat onze wettelijke zorgtaken open eind-regelingen zijn, zijn we verplicht deze uit te voeren. Vanuit het regionale contractmanagement zal dit intensief worden gemonitord. Als blijkt dat een zorgaanbieder stelselmatig inschrijft op hogere (duurdere) intensiteiten, zal hierin actie worden ondernomen. Uw raad blijft hierover geïnformeerd worden.

Tabel financieel

financieel risico 

kans in %

risico in euro's 

€ 2.500.000

25%

€ 625.000