Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's

Er bestaat een relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor een gemeente
geen maatregelen heeft getroffen. Deze risico's kunnen wel invloed hebben op de financiële positie van een gemeente wanneer een risico zich voordoet. Deze relatie wordt het weerstandsvermogen genoemd, het vermogen om risico's op te vangen. Er zijn verschillende risico’s:

  • financiële risico's
  • politieke/imago risico's
  • juridische risico's
  • imago risico's
  • veiligheid risico's

Voor de begroting 2019 wordt met name gekeken naar de financiële risico’s. Het streven is om de ratio weerstandscapaciteit in de categorie A te houden. Periodiek worden de risico’s geïnventariseerd.