Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Wat willen we bereiken 2020

  1. Preventie en voorlichting: inwoners moeten goed geïnformeerd zijn zodat zij niet (te lang) wachten met het stellen van een hulpvraag. Hiermee willen we verergering van problemen en zorgvragen voorkomen of deze in ernst laten afnemen.
  2. Efficiënt, effectief en experimenterend: goede resultaten en minder regeldruk behalen door ondersteuning op nieuwe manieren te organiseren, zodat er voor inwoners een betere aansluiting is tussen hulpvraag en ondersteuning.
  3. Versterken eigen en sociale kracht: de samenleving ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.
  4. Slimmer samenwerken: samenwerking met en tussen de partners in het sociaal domein versterken.

Beleidsvelden

bedragen x € 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 24.527

35,5 %

Baten

€ 3.927

5,7 %

ga terug