Begroting 2020

Overhead

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Lasten

Informatievoorziening en automatisering

1.772

1.638

1.664

1.659

Lasten

Facilitaire zaken

428

428

428

428

Lasten

huisvesting

692

704

703

713

Lasten

Overige personeelskosten

742

742

742

742

Lasten

Financiële administratie

43

43

43

43

Lasten

Salariskosten overhead

4.427

4.427

4.502

4.577

Lasten

Juridische zaken

104

104

104

104

Totaal

Lasten

8.207

8.086

8.185

8.266

Baten

Doorrekening kostenplaatsen

1.637

1.637

1.637

1.637

Baten

Verhuur gebouwen

72

72

72

72

Baten

Baten P,B &C

8

8

8

8

Totaal

Baten

1.716

1.716

1.716

1.716

Saldo

Overheadkosten

6.491

6.370

6.469

6.550

ga terug