Begroting 2020

Programma's en beleidsvelden

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende programma’s aan bod:

  • Dienstverlening & Bestuur
  • Welzijn & Zorg
  • Wonen & Ondernemen

Deze programma’s zijn onderverdeeld in een vijftal beleidsvelden. In het betreffende programma is aangegeven welke beleidsvelden onder het programma vallen.

Een beleidsveld is in deze programmabegroting opgenomen indien onder het beleidsveld nieuwe of gewijzigde activiteiten zijn ingebracht. We geven dan aan wat we willen gaan doen. Ook geven we aan welke risico’s we daarbij mogelijk lopen en in hoeverre we invloed hebben op de realisatie van de activiteit.

Wordt een beleidsveld niet in deze begroting genoemd, dan wil dat zeggen dat er geen activiteiten zijn voor het beleidsveld die afwijken van het jaar daaraan voorafgaan. Het beleidsveld wordt dan dus uitgevoerd zoals in het voorgaande jaar.

ga terug