Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Overname wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)

Mogelijke overname van het onderhoud van wegen.

Het uitgangspunt is dat de totale kosten voor de belastingbetaler van Westfriesland niet hoger mogen worden dan de huidige gemeentelijke belastingen, vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten. Uitgezonderd is de trendmatige verhoging waar het vraagstuk (financieel) nog niet is opgelost. Eind 2019 komt er een beslismoment voor de raden en bij een positief besluit zal het jaar 2020 nodig zijn om alles te regelen om zo in 2021 de feitelijke overdracht te laten plaatsvinden.

Tabel financieel

financieel risico

kans in %

risico in euro's 

€ 500.000

50%

€ 250.000