Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Totaal

Het totaal van alle financiële risico's worden opgevangen met het weerstandsvermogen.

Per risico zijn de mogelijke gevolgen en beheerstaken aangegeven. Bij de jaarrekening zal blijken of een risico zich daadwerkelijk heeft voor gedaan.

Tabel financieel

Totaal risico's

Totaal risico in euro's 

€ 26.087.384

€ 2.142.849