Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Nieuw beleid & investeringen

(x € 1.000)

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2020

Investeringen

Vervangen diverse sportmaterialen

75

Sport, recreatie & sportaccomm.

Activeren, afschr in 10 jr

8

8

Nieuw beleid

Techniekpact West-Friesland

7

Jeugd 0 - 23 jaar

Exploitatie

7

7

Organisatie sportweek

3

Sport, recreatie & sportaccomm.

Exploitatie

3

3

Wijkleercentrum Avenhorn

20

Zorg & voorzieningen

Exploitatie

20

20