Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Jeugd 0-23 jaar

Maatschappelijk effect

Ieder kind groeit op in goede gezondheid, in een veilige omgeving en is goed voorbereid op het onderwijs. Het leerplichtige kind kan rekenen op passend onderwijs om vervolgens door te stromen naar een vervolgopleiding en/of werk. Optimaliseren van het voorzieningenniveau en passend zorgaanbod om ernstige opvoed- en opgroeiproblemen te verminderen en voorkomen.

Overige ontwikkelingen

Techniekpact West-Friesland

Regionaal nemen wij deel aan het Project Techniekpact West-Friesland als concreet voorbeeld van de bredere arbeidsmarkt- en onderwijsagenda, één van de speerpunten in het Pact van Westfriesland. Het gaat om een regionale bijdrage van de Westfriese gemeenten, versleuteld naar inwonertal.

Activiteiten

ga terug