Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Openbare orde & veiligheid

Maatschappelijk effect

We willen, bovenop de huidige inzet, extra inzetten op aandacht voor drugsgebruik onder de jeugd en daaraan gerelateerde criminaliteit. Ook willen we extra inzetten op bewustwording bij ouders/verzorgers.

ga terug