Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Financieel overzicht

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden

Jaar-
rekening

Bestaand beleid

Begroting

Meerjarenbegroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Inkomensvoorzieningen

5.088

5.163

5.177

5.133

5.122

5.122

Jeugd 0-23 jaar

7.585

7.668

13.152

15.347

7.525

7.525

Kunst, cultuur & ontwikkeling

400

415

435

435

435

435

Sport, recreatie & sportaccomm.

1.322

1.513

1.298

1.244

1.238

1.238

Zorg & voorzieningen

3.843

4.500

4.452

4.457

4.462

4.467

Totaal lasten

18.237

19.260

24.514

26.616

18.782

18.787

Inkomensvoorzieningen

2.744

2.656

2.706

2.706

2.706

2.706

Jeugd 0-23 jaar

52

158

158

158

158

158

Kunst, cultuur & ontwikkeling

5

5

5

5

5

5

Sport, recreatie & sportaccomm.

855

1.090

968

968

968

968

Zorg & voorzieningen

211

125

89

89

89

89

Totaal baten

3.867

4.034

3.927

3.927

3.927

3.927

Totaal saldo

N

14.370

N

15.225

N

20.587

N

22.690

N

14.856

N

14.861