Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Sport, recreatie & sportaccommodaties

Maatschappelijk effect

De gemeente verleent subsidie ten behoeve van jeugdleden en accommodaties. Dit stelt de verenigingen mede in staat hun maatschappelijke taak/verantwoordelijkheid te nemen om inwoners actief deel te laten nemen aan activiteiten of zich in te zetten als vrijwilliger.

Regelmatig ondersteunt de gemeente verenigingen bij de uitvoering van hun maatschappelijke taak. Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven in het kader van het project ‘In control of alcohol en drugs’, het aanbieden van een Energiescan om sportaccommodaties te verduurzamen en het sportkennisteam.

Versterken van (sport) verenigingen. Verenigingen zijn het cement van de samenleving zij hebben te maken met

  • teruglopende leden aantallen met als gevolg minder inkomsten
  • minder vrijwilligers
  • meer maatschappelijke taken

Overige ontwikkelingen

Materialen in onze sportzalen voldoen niet meer aan de huidige aangescherpte wettelijke eisen en zijn aan vervanging toe. Op dit moment wordt er geïnventariseerd wat er nodig zal zijn. De kosten, incidenteel van aard, zijn nog niet bekend. De geschatte kosten zijn € 75.000.

Het sportakkoord, met de ambities

  • Inclusief sporten ( niemand staat buitenspel)
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve en veilige sportcultuur
  • Vaardig in bewegen (gekwalificeerde trainers)

zal vanaf 2020 in nauwe samenwerking met het Sportkennisteam worden uitgevoerd en eventueel met de inzet van een buurtsportcoach. Hierin worden verbindingen gezocht met verenigingen-maatschappelijke partners-commerciële partners- en gemeente. Hiervoor is een landelijke subsidie beschikbaar.

Activiteiten

ga terug