Begroting 2020

Welzijn & Zorg

Thema's

Een Koggenland waar iedereen meetelt en iedereen meedoet

Hoe aantrekkelijk is Koggenland om  te wonen en te werken? En hoe groot is het saamhorigheidsgevoel? In ons werk vragen wij ons telkens af wat wij eraan kunnen doen om dit te verbeteren. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig en waar nodig met onze hulp. Inwoners en organisaties kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. Wat een inwoner nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven, staat centraal. Wij streven ernaar effectief, laagdrempelig en bereikbaar te zijn voor iedereen. Met een  goede actieve communicatie, prettige samenwerking én oprechte  betrokkenheid.

Een Vitaal Koggenland

Een vitaal Koggenland is onlosmakelijk verbonden met het platteland en vitale dorpen, waar mensen prettig wonen en leven: met goede toegang tot en bereikbaarheid van voorzieningen, het stimuleren van ondernemerschap en verenigingsleven. Maar ook met voldoende woningen die aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Wij zetten in op verbetering van de kwaliteit en beheer van de openbare ruimte en op een leefomgeving die geschikt is voor het nu en voor de toekomst.  Wij werken aan een gemeente waarin de  verdeling van groen, water, bebouwing en infrastructuur in evenwicht is, zodat inwoners en bedrijven ook in de toekomst kunnen bouwen.