Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Machines Buitendienst

Voor de jaarlijkse vervanging van machines van de Buitendienst is voor 2020 € 80.000 begroot. Voor de vervanging van machines is een meerjarenplanning opgesteld.