Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Inleiding

Kapitaalgoederen heeft de gemeente nodig om de diensten en goederen die zij aan haar inwoners levert te produceren. Dit zijn goederen die vaak veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

  • wegen
  • riolering
  • groen
  • gemeentelijke gebouwen
  • openbare verlichting
  • water
  • machines buitendienst

Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen zijn beleidskaders en kwaliteitsniveaus vastgesteld