Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Openbare verlichting

Het huidige beleidsplan 'Openbare verlichting' is in 2018 geactualiseerd. Hierin wordt ingezet op een verdere verduurzaming van het verlichtingsareaal. Het onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallatie wordt geborgd door het bijhorende meerjarenonderhoudsplan Openbare Verlichting 2019-2023.

Grootschalige vervanging armaturen
In 2019 is de gemeente gestart met de uitvoering aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan.
Deze is opgesteld met de intentie het achterstallige onderhoud weg te werken. In 2020 gaan we hier verder mee. Voor 2020 is het streven om ca. 250 armaturen te vervangen.