Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Water

Voor baggeren en beschoeiingen werken we nu met een jaarlijks onderhoudsbudget. Eind 2019 zal een meerjarenonderhoudsplan voor beschoeiingen gereed zijn en kunnen we dit planmatig aanpakken voor de komende vier jaar (2020-2023).

Overdracht HHNK
In het verlengde van de overdracht wegen aan de gemeente, is er ook een intentie voor de overdracht van het water aan het HHNK. Bij deze mogelijke overdracht moeten de watergangen volgens geldende eisen worden overgedragen (op diepte volgens de legger). Totdat dit een feit is, worden er met een jaarlijks budget de watergangen gebaggerd, die niet voldoen aan de eisen (keuring via HHNK).