Begroting 2020

Onderhoud kapitaal goederen

Riolering

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2022 bevat de doelstellingen, een overzicht van de benodigde maatregelen, kosten en een overzicht van de ontwikkeling van de inkomsten (de rioolheffing). In het kader van de samenwerking in de waterketen zijn er in Westfriesland al mooie resultaten behaald waarbij uiteraard ook het veranderend klimaat een grote rol speelt.