Begroting 2020

Financiering

Inleiding

Voor het uitvoeren van onze ambities zijn o.a. financiële middelen nodig. Dit kan betekenen dat we geld moeten lenen op de geld- en de kapitaalmarkt. Dan is het nodig dat er op het juiste moment beslissingen kunnen  worden genomen om geld aan te trekken. De wetgever heeft strenge eisen gesteld aan financiering door gemeenten.

Bepalingen over de financiering van de gemeenten zijn o.a. opgenomen in:

  • de Gemeentewet
  • de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO)
  • de Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (UFDO)
  • de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)
  • de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet)
  • het Treasurystatuut

De financiële verordening is geactualiseerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2017. Het treasurystatuut is aangepast en vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2018.