Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Het in stand houden van een veilige, prettige en functionele leefomgeving.

Overige ontwikkelingen

In het vierde kwartaal van 2019 wordt de dienstverleningsovereenkomst met HVC en de afvalstoffenverordening aan de raad aangeboden. Na aanbieding hiervan wordt het grondstoffenplan aangeboden waaruit een tariefstelling tot stand komt. Het financiële effect van het besluit over de tariefstelling van de raad wordt als begrotingswijziging in de begroting verwerkt.

Activiteiten

ga terug