Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Financieel overzicht

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden

Jaar-
rekening

Bestaand beleid

Begroting

Meerjarenbegroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Omgevingstaken

795

1.436

1.327

1.052

1.041

1.002

Woningbedrijf

4.917

5.194

5.598

5.302

5.370

5.480

Grondbedrijf

2.020

5.413

8.103

2.792

2.129

466

Openbare ruimte

7.232

8.561

7.552

7.235

7.248

7.260

Economie & Toerisme

88

124

124

124

124

124

Totaal lasten

15.051

20.728

22.703

16.505

15.913

14.332

Omgevingstaken

777

598

553

538

538

538

Woningbedrijf

6.160

5.695

6.081

6.101

6.256

6.413

Grondbedrijf

2.007

5.413

8.103

2.792

2.129

466

Openbare ruimte

704

1.603

637

642

642

642

Economie & Toerisme

6

4

4

4

4

4

Totaal baten

9.655

13.313

15.377

10.078

9.570

8.063

Totaal saldo

N

5.396

N

7.415

N

7.326

N

6.428

N

6.343

N

6.270