Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Nieuw beleid & investeringen

(x € 1.000)

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2020

Investeringen

Machines Buitendienst

80

Openbare ruimte

Activeren, afschr in 8 jr

10

10

Nieuw beleid

Visie en ontwikkeling cluster Vastgoed (o.a. verduurzaming woningbestand)

422*

Woningbedrijf

exploitatie Woningbedrijf

422

422

Totaal

502

10

422

432

*conform raadsbesluit 'Visie en ontwikkeling cluster Vastgoed', 17 juni 2019.