Begroting 2020

Wonen & Ondernemen

Omgevingstaken

Maatschappelijk effect

Voorzien in de gemeentelijke woningbehoefte en ruimtebehoefte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme. Behouden van een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Borgen van de rechtszekerheid voor inwoners en ondernemers. En een zo optimaal mogelijke dienstverlening op het gebied van omgevingsvergunning.

ga terug