Begroting 2020

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Het is mogelijk om voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen, riool- en afvalstoffenheffing kwijtschelding te krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het inkomen op of onder het sociaal minimum liggen (kwijtscheldingsnorm). Verder betrekken we het vermogen, de schulden en de financiële positie van de medebewoners van de aanvrager in de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek.

Op het gebied van kwijtschelding van belastingen werkt de gemeente nauw samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Gegevens worden uitgewisseld en beslissingen worden overgenomen. Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal toekenning van kwijtschelding en de kwijtgescholden bedragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

rioolheffing

afvalstoffenheffing

totaal

(bedrag x € 1.000)

aantal

bedrag

aantal

bedrag

aantal

bedrag

2013

200

37

199

47

399

84

2014

175

31

200

50

375

81

2015*

185

20

210

39

395

59

2016

176

22

170

46

346

68

2017**

193

26

198

55

391

81

2018

189

25

190

56

379

81

* De daling van het aantal kwijtscheldingen vanaf 2015 is het gevolg het feit dat het inlichtingenbureau voor gemeenten onderzoek doet naar de vermogenspositie van de aanvragers van kwijtschelding.

** Vanaf 2017 zien we een stijging van de kosten voor kwijtschelding in verband met een toename van het aantal kwijtscheldingen aan met name vergunninghouders.

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2019 de rioolheffing om te zetten van een gebruikersheffing naar een eigenarenheffing. Dit betekent in de praktijk dat een huurder van een woning/bedrijfspand geen aanslag meer ontvangt. Deze wordt opgelegd aan de eigenaar en de verwachting is dat er nauwelijks aanvragen zullen zijn voor kwijtschelding.