Begroting 2020

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Onder de lokale lastendruk verstaan we het bedrag dat een huishouden aan de gemeente moet betalen aan belastingen en heffingen. We kijken daarvoor naar de meest voorkomende heffingen: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing.

Jaarlijks volgt en berekent het Coelo (Centrum voor onderzoek naar de economie van de lagere overheden) van de Rijksuniversiteit Groningen de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. In de Atlas lokale lasten voor het jaar 2019 wordt de lastendruk van alle gemeenten weergegeven. Hieronder wordt de lastendruk van de gemeente Koggenland vergeleken met die van de omringende gemeenten.


Bron: Coelo

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de lastendruk van gemeente Koggenland onder het gemiddelde van Noord-Holland blijft.