Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Algemeen bestuur

Maatschappelijk effect

Tot dit beleidsveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

  • college van burgemeester en wethouders (reiskosten, verblijfkosten e.d.)
  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.)
  • de ondersteuning van de raad, de griffie
  • regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie en accountantscontrole.

Activiteiten

ga terug