Begroting 2020

Grondbeleid

Reserve en risico's grondzaken

Voor de lopende grondexploitaties  "Buitenplaats de Burgh" in De Goorn, "Hofland II" in Obdam, "Lijsbeth Tijs" in Berkhout en "De Tuinen" in Ursem verwachten we een positief resultaat. Door de nog korte looptijd en/of positieve boekwaarde lopen deze grondexploitaties weinig tot geen risico.

Voor de grondexploitatie "Tuindersweijde-Zuid" in Obdam verwachten we een kosten neutraal resultaat o.a. als gevolg van de hoge inbrengwaarde van de aangekochte gronden. Er is een verhoogd risico door lange looptijd van de exploitatie, waarin de (woning)markt zich op een negatieve manier kan ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat grondexploitatie verliesgevend wordt. We beperken dit risico door nu uit te gaan van gematigde grondopbrengsten. Op het moment van verkoop hanteren we de marktwaarde.

De reserve Grondbedrijf is voldoende groot om onvoorziene negatieve resultaten op te vangen.