Begroting 2020

Grondbeleid

Prognose resultaten grondexploitaties

Actuele prognose te verwachten resultaten totale grondexploitatie

(x € 1.000)

Grondexploitatie

Boekwaarde 31-12-2018

Verwachte kosten (resterende looptijd)

Verwachte opbrengsten (resterende looptijd)

Verwacht resultaat 1-1-2019                

Afsluiting 

Lijsbeth Tijs

 1.779 V 

 1.247 N 

 2.314 V 

 2.847 V 

2022

Hofland II

 1.490 V 

 466 N 

 1.699 V 

 2.723 V 

2022

Locatie Langereis

 232 N 

 61 N 

 66 V 

 227 N 

2020

Buitenplaats De Burgh*

 1.378 N 

 84 N 

 2.911 V 

 1.450 V 

2023

De Tuinen

 621 N 

 6.887 N 

 8.582 V 

 1.074 V 

2033

Tuindersweijde-Zuid*

 3.650 N 

 3.656 V 

 6 V 

2026

 1.038 V 

 12.394 N 

 19.229 V 

 7.873 V 

* betreft het gemeentelijk deel

De te verwachte kosten en opbrengsten in bovenstaande tabel zijn berekend op basis van prijspeil 1-1-2019.