Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Burgerzaken

Maatschappelijk effect

Verder digitalisering van balie producten:

Ook dit jaar richten wij ons primair op de dienstverlening aan inwoners. Balieproducten worden verder gedigitaliseerd, zowel de algemene als de complexere producten. Dit heeft invloed op het aantal bezoeken in het gemeentehuis. De verwachting is dat inwoners voor deze producten niet meer naar het gemeentehuis komen. Voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn is er een mogelijkheid, om op afspraak, aan de balie te worden geholpen.

Verbetering specifiek tegengaan van identiteitsfraude:

Alle medewerkers van de afdeling Burgerzaken worden opgeleid om technisch en tactisch onderzoek te doen naar iemand zijn identiteit en zodoende te kunnen verifiëren of de persoon, het document en het verhaal kloppen.

Overige ontwikkelingen

Verminderde legesinkomsten Burgerzaken als gevolg van de zogenaamde 'paspoortdip.':

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verlengd van vijf naar tien jaar. Deze verlenging laat vanaf 2019 een sterke daling zien in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten en daardoor ook tot aanzienlijk lagere legesinkomsten. De daling van het aantal aanvragen zorgt voor minder werkzaamheden aan de frontoffice. De ruimte die hierdoor ontstaat gebruiken wij om in te zetten op een verdere verbetering van onze kwaliteit, bijvoorbeeld door meer in te zetten op adresonderzoeken, waardoor de kwaliteit van onze basisregistratie personen toeneemt en adresfraude kan worden aangepakt. Het effect op de leges is in deze begroting verwerkt.

ga terug