Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Nieuw beleid & investeringen

(x € 1.000)

Benodigd krediet

Beleidsveld

Dekking

Structureel

Incidenteel

Begroting 2020

Investeringen

Automatisering 2020

200

Bedrijfsvoering

Activeren, afschr in 5 jr

40

40

Modernisering fysieke werkplekken

200

Bedrijfsvoering

Activeren, afschr in 10 jr

20

20

Digitale werkomgeving

200

Bedrijfsvoering

Activeren, afschr in 3 jr

67

67

Totaal

600

127

0

127