Begroting 2020

Dienstverlening & Bestuur

Financieel overzicht

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden

Jaar-
rekening

Bestaand beleid

Begroting

Meerjarenbegroting

(x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuur

572

614

599

589

589

589

Bedrijfsvoering

16.054

18.358

18.708

19.219

18.565

18.774

Burgerzaken

294

207

167

144

144

144

Algemene dekkingsmiddelen

162

569

404

1.082

1.265

1.465

Openbare orde & veiligheid

1.630

1.704

1.746

1.742

1.742

1.742

Totaal lasten

18.713

21.451

21.623

22.777

22.305

22.714

Bestuur

113

Bedrijfsvoering

3.954

4.921

4.865

5.501

4.746

4.876

Burgerzaken

454

202

243

202

202

202

Algemene dekkingsmiddelen

34.674

36.676

37.791

38.268

38.223

38.465

Openbare orde & veiligheid

48

31

31

31

31

31

Totaal baten

39.242

41.831

42.930

44.003

43.203

43.574

Totaal saldo

V

20.529

V

20.380

V

21.307

V

21.226

V

20.898

V

20.860

Lasten

678

1.884

483

799

886

933

Baten

2.500

4.144

7.025

8.691

1.186

1.203

Saldo reserves

V

1.823

V

2.260

V

6.542

V

7.892

V

300

V

271

Saldo na reserves

V

22.352

V

22.640

V

27.913

V

29.118

V

21.199

V

21.130