Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

Het maatschappelijk effect
Door onze informatiehuishouding op kwalitatief hoog niveau te organiseren, beschikken we over juiste, actuele en betrouwbare gegevens. Met die gegevens kunnen wij onze inwoners en ondernemers beter en makkelijker van dienst zijn. We realiseren ons dat we ook veilig met deze gegevens om moeten gaan. Dit ondersteunen we met techniek en continue inzet op bewustwording.


Doelstellingen
De informatiehuishouding dient op orde en veilig te zijn om de dienstverlening en bedrijfsvoering optimaal te kunnen faciliteren. We zetten dan ook in op:

  • uitbreiding en monitoring van onze klantgerichte digitale dienstverlening, met aandacht voor die mensen die (nog) minder digitaal vaardig zijn.
  • onze basisgegevens zijn op orde en we voldoen aantoonbaar aan de eisen voor informatieveiligheid.
  • de ICT-infrastructuur is stabiel, modern en 24/7 beschikbaar.

Wat gaan we doen?
Om de doelstellingen te kunnen behalen:

  • vertalen we de uitkomsten van de monitoring van onze dienstverlening naar verbeteracties.
  • werken we samen met SSC DeSom aan de modernisering van onze ict.
  • werken we aan een continue verbetercyclus op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
  • leggen we verantwoording af over onze informatieveiligheid met de eenduidige normatiek single information audit (ENSIA)
  • faciliteren we onze medewerkers met een goede en moderne werkomgeving.