Begroting 2020

Fiscale Paragraaf

Inleiding

Omdat gemeenten steeds meer te maken krijgen met fiscale regelgeving is dit in een aparte paragraaf opgenomen. In deze paragraaf wordt de vennootschapsbelasting toegelicht.

Als gevolg van de invoering van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' zijn gemeenten verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.