Begroting 2020

Fiscale Paragraaf

Vennootschapsbelasting

Om te bepalen of er sprake is van een fiscale onderneming worden jaarlijks alle economische activiteiten worden geïnventariseerd. Van economische activiteiten is mogelijk sprake bij o.a. onderhoud van de wegen, exploitatie van de sporthal, exploitatie van de zwembaden, verhuur kermisstandplaatsen, grondexploitatie en verhuur sociale huurwoningen.

Proces Vennootschapsbelasting (Vpb)

Fiscaal jaar

Datum aangifte / uitstel

Voorlopige aanslag (€)

Definitieve aangifte (€)

Toelichting

2016

28-6-2018

590.798

De definitieve aangifte 2016 is berekend en betaald. Er is nog geen definitieve aanslag ontvangen

2017

1-12-2019

590.798

De economische activiteiten van het jaar 2017, zijn doorgenomen en getoetst aan de criteria en vastgelegd in een Vpb dossier. De fiscale adviseur beoordeelt de cijfers en verzorgt de totale Vpb aangifte 2017 bij de Belastingdienst.

2018

1-5-2020

580.918

De economische activiteiten zijn doorgenomen en getoetst en er is een dossier aangelegd. Voor de definitieve aangifte is uitstel aangevraagd omdat 2017 nog niet is afgerond.

2019

1-6-2020

578.919

Er is een voorlopige aanslag ontvangen en deze is betaald.

Ontwikkelingen
Het Ministerie van Financiën stelt zich op het standpunt dat de gemeentelijke woningbedrijven een onderneming drijven in de zin van de Vpb. Een afwijkende behandeling van woningcorporaties op dit gebied ziet het Ministerie politiek niet zitten. In de Wet op de Vennootschapsbelasting is er sprake van een verschil tussen corporaties en gemeentelijk woningbedrijven. De inspecteur heeft laten weten dat hij nog wel de feiten gaat verzamelen om de algemene stelling van het Ministerie mee te kunnen onderbouwen. De inspecteur van de Belastingdienst heeft ons Gemeentelijke Woningbedrijf geselecteerd om zich een beter beeld te kunnen vormen van de werkzaamheden en dus het benodigde feitenonderzoek. Er zijn inmiddels door hem gegevens opgevraagd en interviews gehouden met verschillende functionarissen in onze organisatie.

Tot er uitsluitsel is over de belastingplicht voor ons Gemeentelijk Woningbedrijf is er een vordering op de Belastingdienst opgenomen dat dit bedrag wordt terugbetaald. Of deze bedragen daadwerkelijk worden terugbetaald door de Belastingdienst is nog steeds niet duidelijk. De Belastingdienst is hiervoor inmiddels met een eigen onderzoek gestart.